ASUS Update 7.18.03

ASUS Update 7.18.03

ASUSTeK COMPUTER INC. – 11,7MB – Freeware –
ra khỏi 43 phiếu
4 Stars User Rating
Cập Nhật ASUS là một tiện ích cho phép bạn để tiết kiệm, quản lý và Cập Nhật BIOS bo mạch chủ trong môi trường Windows.

Tiện ích Cập Nhật ASUS cho phép bạn:
Lưu tệp BIOS hiện thời,
Tải về tập tin BIOS mới nhất từ Internet,
Cập Nhật BIOS từ một tập tin Cập Nhật BIOS,
Cập Nhật BIOS trực tiếp từ Internet,
Xem thông tin Phiên bản BIOS.

Bạn cần một bo mạch chủ Asus trong hệ thống của bạn.

Tổng quan

ASUS Update là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi ASUSTeK COMPUTER INC..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 848 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ASUS Update là 7.18.03, phát hành vào ngày 05/09/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

ASUS Update đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 11,7MB.

Người sử dụng của ASUS Update đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ASUS Update!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 848 UpdateStar có ASUS Update cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản